Online william hill casino

Wikipedia Estland


Reviewed by:
Rating:
5
On 09.06.2020
Last modified:09.06.2020

Summary:

Top Anbieter programmieren. Als absolutes AushГngeschild der Merkur Spielhallen sind zweifelsfrei die klassischen Slotmaschinen zu benennen.

Wikipedia Estland

Estland gehört zu den drei baltischen Staaten. [tntarchitectes.coms Transaviabaltika) mit kleinen Propellermaschinen vom Typ [tntarchitectes.comdia.​org/wiki/. (Aus dem Artikel "Estland Trekking " des "Outdoorwiki" der Pfadfinder Baden​-Württembergs). Das Land ist auf WLAN-Basis voll vernetzt. Estland ist die nördlichste der drei an der Ostsee liegenden baltischen Eintrag in der deutschsprachigen Wikipedia zum Thema "Estland".

Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Offizielle Informationen über Tourismus in Estland und wichtige Fakten zu Kultur, Wetter, Tourismus, Einkaufen, Stadtplänen, Sehenswürdigkeiten und vielem. Energie wird in Estland größtenteils durch die großen Ölschiefervorkommen im 27 Wikipedia, Februar von tntarchitectes.com Geographisch liegt Estland jedoch im Baltikum. Inhaltsverzeichnis. 1 Name; 2 Geschichte.

Wikipedia Estland Navigeringsmeny Video

\

Wikipedia Estland Estland [ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei. Geographisch liegt Estland jedoch im Baltikum. Inhaltsverzeichnis. 1 Name; 2 Geschichte. Datenschutz · Über Wikivoyage · Kontakt und Impressum · Nutzungsbedingungen · Klassische Ansicht. Estland gehört zu den drei baltischen Staaten. [tntarchitectes.coms Transaviabaltika) mit kleinen Propellermaschinen vom Typ [tntarchitectes.comdia.​org/wiki/.

Erhalten Spielhallengesetz Zugang zu Гber 1. - Navigationsmenü

Es sind keine besonderen Bestimmungen für die Einreise von Minderjährigen bekannt. Estland (Estisch: Eesti), officieel de Republiek Estland (Eesti Vabariik), is een land in Noordoost- Europa, dat in het westen wordt begrensd door de Oostzee, in het noorden door de Finse Golf, in het oosten door Rusland en in het zuiden door Letland. Tartu (Estonian pronunciation: South Estonian: Tarto) is the second largest city of Estonia, after Estonia's political and financial capital tntarchitectes.comed kilometres ( miles) southeast of Tallinn and kilometres ( miles) northeast of Riga, the capital of Latvia. Nimi Pikemalt artiklis Eesti nimi Eesti nime algupära on sageli nähtud aestide nimes, keda teadaolevalt esimest korda mainis Rooma ajaloolane Tacitus oma raamatus "Germania" (kujul Aestiorum gentes, Aestii, umbes aastal), hilisemates allikates esines see nimi kujul Hestis (Cassiodorus, –), Aesti (Jordanis, ), Aisti (Einhard, ), Esto, Estum (Wulfstan, ), Iste (Widsith, Estland may refer to. Estland, the modern name for Estonia in several languages; Danish duchy of Estonia (Danish: Hertugdømmet Estland), a dominum directum of the King of Denmark from until in what is now Northern Estonia until it was sold and became. Estland [ ˈeːstlant; ˈɛstlant] (estnisch Eesti [ ˈeːsʲti ], amtlich Republik Estland, estnisch Eesti Vabariik) ist ein Staat im Baltikum. Als nördlichster der drei baltischen Staaten grenzt es im Süden an Lettland, im Osten an Russland sowie im Norden und Westen an die Ostsee. The local bishop was imprisoned in Moscow, which effectively ended the period of Euromillion Spielen self-government. Uralic languages. Zij trokken vanuit Rusland naar Oost-Pruisen en naar de Baltische staten, toen deze nog niet onder Russisch gezag stonden. Euro [ 4 ] EUR. Wikipedia Estland suleti esimest korda Retrieved 7 January Archived from the original on 9 July The Estonian Academy of Arts Estonian: Eesti KunstiakadeemiaEKA is providing higher education in art, design, architecture, media, art history and conservation while Viljandi Culture Academy of University of Tartu has an approach to popularise native culture through such curricula as native construction, native blacksmithing, native textile 7 Reels Casino No Deposit Code, traditional handicraft and traditional music, but also jazz and church music. Mai wurde in Moskau der seit verhandelte Grenzvertrag mit Russland unterzeichnet. Varem on kasutusel olnud Eesti margad — ning pärast Narvakultur — f. Kategorier : Estland Europas länder Europeiska unionens medlemsstater Baltikum. Het land heeft echter te maken met Was Ist Eine Lootbox nasleep van de Sovjetoverheersing. Zie Bestuurlijke indeling van Estland voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Oma Keelnr 14, kevad Presidentämbetet har sitt Hypo De i Kadriorgpalatsets administrationsbyggnad i stadsdelen Kadriorg. Das Frauenwahlrecht blieb bestehen. Other popular languages include Finnish, Tradeinvest90, and Swedish. Het vlakke land Wikipedia Estland in het zuidoosten over in heuvelland.

Riigivapp kinnitati Neist esimene on Eesti Vabariigi esindustunnus ning teine põhiseadusliku riigivõimu tunnus [61]. Suure vapi kilpi ümbritseb külgedelt ja alt kaks kilbi alaosas ristuvat kuldset tammeoksa.

Eesti Vabariigi riigihümn on " Mu isamaa, mu õnn ja rõõm ". Hümni viisi lõi Soomes populaarseks muutunud laulule kirjutas Sajandi lõpuks oli see kinnistunud Eesti rahvushümnina ning seepärast ei hakatud seda ka Eesti iseseisvaks kuulutamise järel välja vahetama ega peetud tarvilikuks selle ametlikku kinnitamist.

Riiklikele sümbolitele lisaks on valitud on ka Eesti rahvuslind suitsupääsuke , rahvuslill rukkilill , rahvuskala räim , rahvusloom hunt , rahvusliblikas pääsusaba , rahvuskivi paas jne.

Pikk Hermann ja sinimustvalge Eesti lipp. Paas on Eesti rahvuskivi. Arvestuslike esialgsete numbrite järgi elas 1. Statistikaameti täpsustatud andmete alusel oli 1.

Eesti elanike arv kasvab aeglaselt sisserände tõttu, mis korvab negatiivse loomuliku iibe. Loomulik iive kasvas Aastal oli loomulik iive erandina alates aastast viimase 20 aasta jooksul positiivne, [68] olles ka järgnevatel aastatel taas negatiivne.

Eesti venelaste iive on eestlaste omast madalam, seega läbi loomuliku iibe muutuse kasvab aja jooksul eestlaste osatähtsus.

Eesti elanikud on kohustatud registreerima oma elukoha rahvastikuregistris , kuid selle vastavust tegelikule ei kontrollita. Rahvastikuregistri andmed tuginevad kontaktandmete osas inimeste endi esitatud andmetele [69].

Peamiselt puudutab see maapiirkonnast suurtesse linnadesse, sh Tallinna, viimase kümne aasta jooksul elama asunuid. Riigikeel on eesti keel. Suurenemine on saavutatud tänu sellele, et mitte-eestlaste seas on eesti keele oskus rohkem kui kahekordistunud.

Eesti keeles on kaks suuremat murderühma — põhjaeesti ja lõunaeesti murded. Mõnedes käsitlustes eristatakse kolmanda rühmana kirderanniku murdeid.

Lõuna-Eestis räägitakse võru keelt , mida vahel peetakse eesti keele murdeks , vahel eraldiseisvaks keeleks.

Nii varasemate hinnangute kui Narvas , Kohtla-Järvel , Sillamäel ja veel mõnes linnas on ülekaalus vene keele kõnelejad.

Eesti kaitsejõud põhinevad kaitseväel , mis koosneb maaväest , mereväest ja õhuväest , ning vabatahtlikul sõjaväelisel ühendusel kaitseliidul.

Kaitsejõudude tööd juhib ja planeerib Kaitseväe peastaap. Peastaabi peamine ülesanne on tagada kaitsejõude valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega ning planeerib ja teostab Eestis operatsioone kõiki väeliike kaasates.

Kaitseväe ülesandeks rahuajal on õhuruumi ja territoriaalvete järelevalve ja kontroll, pideva kaitsevalmiduse tagamine, ajateenijate väljaõpetamine ja reservvägede ettevalmistamine, üksuste ettevalmistamine ja osalemine rahvusvahelistel operatsioonidel ning tsiviilvõimude abistamine loodusõnnetuste või inimtegevuse tõttu aset leidnud katastroofide tagajärgede ja kriisisituatsioonide likvideerimisel.

Ajateenistus Eestis on kohustuslik 18—aastastele meestele. Kutsealuste teenimisaeg on olenevalt väeliigist 8—11 kuud. Eesti Sõjaväe Sisu Pasi soomusmasin.

Eesti on kõrge sissetulekuga [75] turumajanduslik riik. Eesti tähtsaimad kaubanduspartnerid on Soome, Rootsi ja Saksamaa. Eesti keskmine brutopalk oli Rahvuslik valuuta oli algul seotud Saksa margaga ja seejärel euroga.

Alates 1. Varem on kasutusel olnud Eesti margad — ning pärast Keskpanga ülesandeid täidab Eesti Pank , mis on alates Nõnda on Eesti rahapoliitika integreeritud Euroala rahapoliitika osaks.

Eesti maksusüsteem on valdavalt proportsionaalne : maksumäärad ei sõltu maksustatavast summast. Eesti Primaarenergia allikana domineeris Maailmas ainulaadsena põhineb Eesti energeetika põlevkivil.

Näiteks Samas kritiseeritakse põlevkivi, kui taastumatu loodusvara , liiga aktiivset kasutust ja leitakse, et põlevkivisektor annab lõviosa Eesti jäätmetest ning CO 2 heitmest.

Jäätmete hulgalt oli Eesti Kasvab taastuvate energiaressursside kasutamine energiatootmises. Põllumajandus on Eestis üks traditsioonilisi majandusharusid, millel pikka aega seisis kogu Eesti majandus.

Ehkki Eesti linnad hakkasid industrialiseeruma juba Põllumajanduse osakaal Eesti majanduses langes järsult alles pärast taasiseseisvumist ja omandireformi, mille käigus suurmajandid kolhoosid ja sovhoosid lagundati ja erastati.

Eesti suur metsasus Lisaks on Eesti metsade pindala kasvanud viimase poole sajandi jooksul 2 korda ning metsatagavara 2,5 korda.

Samas on senised raiemahud jäänud alla optimaalse koguse ning seega peetakse vajalikuks mahtude kasvatamist. Seal töötab üle 15 tuhande inimese ja tegutseb ligi tuhat ettevõtet.

Sellega on see sektor üks Eesti suuremaid tööstusharusid. Eesti transporditaristu moodustavad geograafilisest asukohast tingituna: Eesti sadamad , põhimaanteedevõrk ja transiitkaupade transpordi kindlustavad Eesti Raudtee ning vähesel määral lennujaamad.

Koostöös naabritega Euroopa Liidus kavandatakse Rail Balticu ehitamist. Idee tasandil on arutluse all Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli rajamine.

Tartu—Valga raudtee. Kiiruskaamera Tartu maanteel. Tallinna—Narva maantee Tallinna piiril. Eesti tervishoiu ehk tervisesüsteemi all peetakse silmas siin elavate inimeste tervise kaitseks, haiguste vältimiseks ja raviks rakendatavaid peamiselt riiklikke abinõusid.

Eesti tervishoiusüsteem on üles ehitatud kohustuslikule solidaarsuse põhimõttest lähtuvale ravikindlustusele ja eraõiguslike teenuseosutajate pakutavate teenuste üldisele kättesaadavusele.

Eesti tervisesüsteemi korraldavad ja juhivad Sotsiaalministeerium , Justiitsministeerium , Kaitseministeerium ja Rahandusministeerium. Peamised tervisesüsteemi funktsioonide planeerimise, haldamise, reguleerimise ja rahastamise eest vastutavad asutused Eestis on Sotsiaalministeerium ja tema haldusalas asuvad asutused nagu Ravimiamet ja Terviseamet ning avalik-õiguslik iseseisev asutus Eesti Haigekassa.

Rahvatervise valdkonnas on peamised osapooled riigi tasandil Sotsiaalministeerium rahvatervise osakond , Tervisekaitseinspektsioon , Tervise Arengu Instituut , Eesti Haigekassa , Tööinspektsioon , Keskkonnainspektsioon , Tervishoiuamet ja Keskkonnaministeerium.

Tervishoidu rahastatakse Eestis riigieelarvest ravikindlustuse eelarve vahenditest Eesti Haigekassa kaudu, samuti otseeraldistena riigieelarvest, valla- ja linnaeelarvetest, patsiendi rahast ja teistest allikatest.

Seejuures on näiteks Eesti Haigekassa plaanitud kulude maht Valdav osa Eestis töötavaid arste ja hambaarste on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna.

Üldhaiglaid ja kohalikke haiglaid on Eestis 12 ning need asuvad üldjuhul maakonnakeskustes. Allikas: Vikipeedia.

See artikkel on riigist; teiste tähenduste kohta vaata Eesti täpsustus. See artikkel vajab toimetamist. Oktoober Palun aita artiklit toimetada.

Kuidas ja millal see märkus eemaldada? See artikkel ootab keeletoimetamist. Kui oskad, siis palun aita artiklit keeleliselt parandada.

Eesti lipp. Eesti vapp. Ants Laikmaa "Taebla maastik" Soometsad on metsamaa all. Mukri soo. Väimela Alajärv. Laelatu puisniit. Rukkilill , Eesti rahvuslill.

Eesti Õhuväe lennuk Aero L Eesti Sõjaväes on kasutusel CV90 lahingumasinad. Heltermaa sadam. Tallinna lennujaam. Eesti filosoofia Eesti haridus Eesti kloostrid Eesti kodakondsus Eesti kuritegevus Eesti looduslike pühapaikade loend Eesti luureajalugu Eesti meedia Eesti mitmekeelne kohanimede loend Eesti ooperilauljate loend Eesti planeerimissüsteem Eesti regionaalarengu strateegia Eesti regionaalpoliitika Eesti riigiametid Eesti riigipeade loend Eesti riiklik e-tervise projekt Eesti riiklik julgeolek Eesti riiklikud tähtpäevad Eesti saared Eesti saja-aastased.

Eesti vanimais kirjalikes allikais. Kust tulid eestlased? Eesti muinasaeg. Tallinn: Avita, Aestii ja Eesti.

Retrieved 19 December In Barrett, James H. Maritime Societies of the Viking and Medieval World. Maney Publishing.

Journal of Nordic Archaeological Science. Eesti entsüklopeedia Eesti üld in Estonian. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Retrieved 4 November Harvard University Press.

A Concise History of the Baltic States. Cambridge University Press. Culture and Customs of the Baltic States. Greenwood Publishing Group.

Estland genom tiderna in Swedish. Jokipii, Mauno ed. Baltisk kultur och historia in Swedish. Historical Dictionary of Estonia. Vana-Liivimaa maapäev in Estonian.

Uitgeverij Verloren. The History of the Baltic States. University of Michigan. Council of Europe. Estonia: Independence and European Integration.

The Process of Political Succession. The Radical Right in Interwar Estonia. Western Europe: Challenge and Change. Central and South-Eastern Europe Psychology Press.

The Baltic States, Years of Dependence, — University of California Press. Historical Dictionary of the League of Nations. Scarecrow Press.

Die Geschichte der baltischen Staaten. Lexington Books. Foreign Service Journal. American Foreign Service Association.

Archived from the original PDF on 17 January Archived from the original on 29 June The white book: losses inflicted on the Estonian nation by occupation regimes, — Estonian Encyclopaedia Publishers.

Baltic Facades: Estonia, Latvia and Lithuania since Reaktion Books. Demographic Research. Retrieved 7 January Encyclopedia of Soviet Law. Martinus Nijhoff Publishers.

Ashgate Publishing. Dissolution: Sovereignty and the Breakup of the Soviet Union. Estonian World. Retrieved 18 August Edward Elgar Publishing.

The Baltic States After Independence. World Info Zone. Retrieved 2 June World InfoZone. Retrieved 20 February Retrieved 27 March Archived from the original on 22 February Bradt Travel Guides.

Estonian Nature Tours. Autumn Archived from the original on 10 April Retrieved 26 December Marshall Cavendish. Estonian Environmental Board.

Retrieved 23 February Friedrich Ebert Foundation. Retrieved 4 January Juridica International. Retrieved 14 January Laud P. NordSec Lecture Notes in Computer Science, vol Springer Publishing.

Eesti Rahvusringhääling. Retrieved 13 January In Albi, Anneli; Bardutzky, Samo eds. The Hague : T. Asser Press. Retrieved 11 January Retrieved 16 January Supreme Court of Estonia.

Berghahn Books. In Thijs, Nick; Hammerschmid, Gerhard eds. Public administration characteristics and performance in EU Luxembourg : Publications Office of the European Union.

Estonian Ministry of Finance. Retrieved 18 January The law of nations: cases, documents, and notes. Department of Foreign Affairs and Trade.

Retrieved 22 February European Commission. Archived from the original on 10 September Retrieved 11 August Estonian Ministry of Foreign Affairs.

Archived from the original on 13 November Archived from the original on 11 May Nordic Council of Ministers. Nordic Council of Ministers' Office in Latvia.

Archived from the original on 18 November Nordic Council of Ministers' Office in Estonia. Archived from the original on 18 October Nordic Investment Bank.

December The Irish Times. Retrieved 24 December Archived from the original PDF on 14 October Retrieved 23 July Estonian Foreign Ministry.

Retrieved 19 September The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration 1 ed. Estonian Defence Forces. Retrieved 28 December Estonian Ministry of Defence.

Estonian Defence League. Retrieved 29 December The Nordic EU Battlegroup". European Union Institute for Security Studies.

Postimees in Estonian. Retrieved 2 January Archived from the original PDF on 27 October Archived from the original PDF on 8 May Retrieved 16 March Source: Eurostat, Eurogas, E3G.

Estonian Export Directory. Retrieved 2 July Archived from the original on 2 November Archived from the original PDF on 11 July Retrieved 25 June Retrieved 31 March Retrieved 23 December Archived from the original on 14 November Retrieved 25 November Retrieved 13 June Doing Business.

The World Bank. Retrieved 25 January New European Economy. Treasury Today. June Estonian Free Press. Archived from the original on 10 July Retrieved 22 November Archived from the original PDF on 6 August Housing Vacancies and Homeownership.

US Census. Retrieved 22 July Does the state guarantee that oil shale reserves are used sustainably? Report of the National Audit Office to the Riigikogu".

National Audit Office of Estonia. Archived from the original on 13 December Agence France-Presse. Retrieved 1 December The Baltic Times.

Retrieved 23 June Archived from the original on 21 October Auer CIA Factbook". Archived from the original PDF on 25 March World Nuclear News.

Retrieved 31 July Press release". Lietuvos Energija. Archived from the original on 22 July Retrieved 13 July Retrieved 24 February Archived from the original on 7 February Google WorldBank.

Retrieved 27 February Retrieved 8 August Archived from the original on 2 April Rahandusministeerium in Estonian. Retrieved 10 October Archived from the original on 7 August Statistics Estonia government agency at the area of administration of the Ministry of Finance.

July Retrieved 19 June Archived from the original on 27 August BBC News. The Wall Street Journal. Estonia is considered Protestant when classified by its historically predominant major religion Norris and Inglehart and thus some authors e.

The Guardian. Retrieved 14 October For this situation there are several reasons, starting from the distant past the close connection of the churches with the Swedish or German ruling classes up to the Soviet-period atheist policy when the chain of religious traditions was broken in most families.

In Estonia, religion has never played an important role on the political or ideological battlefield. The institutional religious life was dominated by foreigners until the early 20th century.

The tendencies that prevailed in the late s for closer relations between the state and Lutheran church [ It is usually said that Estonia is a Protestant country; however, the overwhelming majority of Estonians, some 72 percent, are nonreligious.

Estonia is the European Union EU country with the greatest percentage of people with no religious belief. Estniskt medborgarskap, eller medborgarskap i ett annat EU -land, krävs för att bilda och vara medlem i politiska partier.

I Estland finns Estniska evangelisk-lutherska kyrkan med ca medlemmar , Estlands apostoliska ortodoxa kyrka med omkring 20 medlemmar och Estlands ortodoxa kyrka Moskvapatriarkatet med omkring medlemmar.

Därtill finns bland andra kristna: baptister , katoliker , Jehovas vittnen , gammaltroende ortodoxa och pingstvänner. Den högre kulturen i Estland var länge präglad av först Tyskland — stadsbefolkningen och adeln var tysk baltisk — och Sverige samt övriga Norden, senare av Ryssland.

Ett nationellt särdrag är dock byggnaderna i kalksten, t. Modernismen kom till Estland redan under den tsarryska tiden och har levt kvar sedan dess.

Den internationellt mest kände nutida tonsättaren är Arvo Pärt, vars verk ofta har en sakral ortodox prägel. Veljo Tormis förvaltade och förnyade det estniska folkmusikarvet i stora körverk.

Det är vanligt att man sjunger till bords. Händelsen kom att kallas den sjungande revolutionen. Den estniska filmen beskrivs i artikeln Estlands filmhistoria.

För andra betydelser, se Estland olika betydelser. Huvudartikel: Estlands historia. Huvudartikel: Estlands geografi.

Huvudartikel: Estlands demografi. Kategorier : Estland Europas länder Europeiska unionens medlemsstater Baltikum. Namnrymder Artikel Diskussion.

Visningar Läs Redigera Redigera wikitext Visa historik. Commons Wikinews Wikivoyage. Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Använd denna sida som referens Wikidata-objekt.

BNP nominell. Zum 1. Januar beginnende Ratspräsidentschaft schon ein halbes Jahr eher zu beginnen. Mai wurde in Moskau der seit verhandelte Grenzvertrag mit Russland unterzeichnet.

Die Verzögerung hing mit der Weigerung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammen, die estnische Sicht der Annexion und des Vertrags von Dorpat zu akzeptieren.

Im Jahr wurde ein neuer Grenzvertrag von beiden Seiten ratifiziert. Estland verfügt über eigene Streitkräfte mit insgesamt etwa Es besteht eine gesetzliche Wehrpflicht für Männer.

Amnesty International weist in seinem Jahresbericht darauf hin, dass es in Estland immer wieder zu Diskriminierung von Minderheiten kommt.

Oktober verabschiedete das Parlament eine Reihe von Gesetzen, die auch gewaltlose Aktionen und symbolische Handlungen mit Flaggen anderer Staaten als der estnischen unter Strafe stellt.

Ein Konflikt zwischen russischsprachigen Nichtbürgern und Esten entzündete sich an dem sogenannten Bronze-Soldaten von Tallinn. Dieses Kriegerdenkmal aus Sowjetzeiten wurde im April auf Veranlassung der estnischen Behörden von seinem ursprünglichen Platz in der Innenstadt der estnischen Hauptstadt auf einen Militärfriedhof in einem Randbezirk verlagert.

Dies führte zu Protesten und blutigen Unruhen vor allem seitens der russischsprachigen Bevölkerung. Die Proteste gegen die Verlegung des Denkmals wurden durch estnische Sicherheitskräfte niedergeschlagen; ein Demonstrant kam zu Tode, viele wurden verletzt und ca.

Es handelte sich um die schwersten Ausschreitungen in Estland seit der Unabhängigkeit Auch in Russland gab es massive Proteste gegen die Umsetzung des Denkmals mit Demonstrationen in mehreren russischen Städten, einer mehrtägigen Belagerung der estnischen Botschaft in Moskau, Boykottaufrufen gegen estnische Waren und Cyberattacken gegen die estnische Regierung.

Der Staatshaushalt umfasste Ausgaben von umgerechnet 9. Entgegen der landläufigen Ansicht, ein Haushaltsdefizit sei in der Verfassung des Landes verboten, ist der Umgang der Regierung mit dem Staatshaushalt zwar nicht gesetzlich festgeschrieben, folgt aber stets klaren Richtlinien.

Zwischen und wurde in fast jedem Jahr ein Haushaltsüberschuss verzeichnet. Diese Vorgaben sind in der Konsequenz auch bei der Aufnahme neuer Kredite zu beachten.

Banknoten und Münzen im Umlauf ebenso wie die Guthaben der Geschäftsbanken bei der Estnischen Bank müssen stets voll durch Gold und Fremdwährungsguthaben gedeckt sein.

Faktisch wird damit ein ausgeglichenes Budget erzwungen. Seit dem 1. Unternehmen zahlen für nicht entnommene Gewinne keine Steuern. Dank eines starken IT-Sektors s.

Die e-Residenten werden allerdings keine Bürger oder Bewohner Estlands und erhalten dadurch auch keine Aufenthaltserlaubnis, EU-Visa oder das Recht zu wählen, sondern lediglich eine digitale Identität.

Für eine e-Residency kann man sich online bewerben. Nach einer Bearbeitungszeit von wenigen Wochen, einer Prüfung durch das estnische Grenzschutzamt und der Zahlung einer Bearbeitungsgebühr Euro im März [40] kann dann eine Karte mit Chip und Lesegerät in Estland oder in vielen estnischen Botschaften abgeholt werden.

All dies ist den Bürgern und dauerhaften Bewohnern von Estland schon länger online möglich. Geleitet wird das Projekt von Taavi Kotka , dem stellvertretenden Kanzler der Kommunikations- und Informationssysteme des Wirtschaftsministeriums und einem der Gründer von Skype , ebenfalls ein ursprünglich estnisches Produkt.

Zu bekannten e-Residenten gehören u. Vor allem Unternehmer sollen Internetunternehmen gründen und somit Steuern in Estland zahlen können, wobei es komplizierte Fälle von Doppelbesteuerung geben könnte, wie der Ex-Finanzminister Estlands, Jürgen Ligi , zu bedenken gab.

Trotz zahlreicher staatlicher Programme ist es noch nicht gelungen, die in der Zeit der Sowjetunion eingewanderten oder gezielt angesiedelten Einwohner nichtestnischer Nationalität vollständig zu integrieren.

So haben etwa die Hälfte der russischsprachigen Einwohner Estlands noch keinen estnischen Pass. Andererseits nutzen auch viele einen Vorteil ihres Nichtbürgerausweises, der es ihnen ermöglicht, sowohl in die EU als auch nach Russland visafrei einreisen zu können.

Im Durchschnitt verfügen die Esten im Vergleich zu der russischsprachigen Minderheit über ein höheres Einkommen.

Esten sind in Leitungspositionen überproportional vertreten, Russischsprachige sind eher im Dienstleistungs- und Produktionsbereich beschäftigt. Mittlerweile lassen sich zahlreiche Nichtesten einbürgern.

Das Einbürgerungsverfahren ist jedoch mit einem Sprachtest verbunden, den viele, vor allem ältere Russischsprachige, als unüberwindbare Hürde empfinden, da sie die estnische Sprache nie in genügendem Umfang gelernt haben.

Viele jüngere Russischsprachige beherrschen hingegen Estnisch und tun sich mit dem Einbürgerungsverfahren leichter. In letzter Zeit bringen Russischsprachige vermehrt ihre Kinder in estnischsprachige Kindergärten und Schulen, um ihnen eine bessere Integration zu ermöglichen.

Andererseits sprechen die Esten weniger Russisch , was die Kommunikation mit Geschäftspartnern aus Russland erschwert und so den russischsprachigen Einwohnern Estlands Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet.

Von insgesamt etwa In Deutschland lebten etwa Esten. Die Mehrheit der Esten gehört keiner Konfession an. Religiöse Institutionen spielen nur noch für eine Minderheit der Bevölkerung eine Rolle.

Traditionelle Religion der Esten ist der christliche Glaube in der Form des Luthertums , wie er in Skandinavien weit verbreitet ist.

Davon sind:. Die zehn bedeutenden christlichen Kirchen und Gemeinschaften haben sich im Rat Christlicher Kirchen Estlands zusammengeschlossen.

Eine Besonderheit bilden die etwa Altorthodoxen , die seit dem Jahrhundert vor der Verfolgung im russischen Kernland in die Randgebiete des Russischen Reiches flohen.

Am estnischen Ufer des Peipussees gibt es zahlreiche von Altorthodoxen bewohnte Dörfer. Kleinere Gemeinden gibt es auch in Tallinn und Tartu.

Zudem sind etwa Personen Mitglied der Zeugen Jehovas. Nach der Unabhängigkeit wurde Russisch als erste Fremdsprache durch Englisch ersetzt.

Zum Teil beginnt der Englischunterricht bereits im Kindergarten. Nicht synchronisierte englischsprachige Fernsehsendungen fördern das Erlernen des Englischen erheblich.

In Estland gibt es zwölf anerkannte Universitäten , davon sieben staatliche und fünf private Universitäten sowie 26 weitere Hochschulen.

In vielen Schulen Tallinns gibt es elektronische Klassenbücher. Estnische Schüler gehörten damit zu den besten von allen teilnehmenden Ländern und erreichten zusammen mit Finnland den Spitzenwert unter den europäischen Nationen.

Laut WHO hat Estland mit geschätzt Der Unterschied zwischen weiblicher und männlicher Lebenserwartung ist einer der höchsten der Welt. Die estnische Verwaltungsgliederung unterliegt folgender hierarchischen Einteilung:.

Gemeinden sind weiter in Städte, Minderstädte alev , Siedlungen alevik und Dörfer küla untergliedert Siedlungsgliederung.

Nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit organisierte Estland sein Gemeinwesen nach skandinavischem Vorbild völlig um: wenig Hierarchien, viel Transparenz der staatlichen Organe, moderne Kommunikationstechnik.

Jedoch zeigt das Wirtschaftsmodell des Landes im Vergleich zu den skandinavischen Nachbarn, die eher auf Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft setzen, marktliberale Züge.

Nach der Überwindung der Russlandkrise ab weist die Wirtschaft aller drei baltischen Staaten ein hohes Wachstum auf, allerdings ausgehend von einem niedrigen Ausgangszustand nach der Krise.

Die Finanzkrise machte sich in Estland bereits zum Jahresbeginn bemerkbar, ab dem zweiten Quartal lagen die BIP-Werte inflationsbereinigt unter denen des Vorjahres.

Hauptgrund war vor allem die stark zurückgegangene Inlandsnachfrage Bausektor, Einzelhandel. Die Gesamtzahl der Beschäftigten wird für auf Aufgrund von Auswanderung und Alterung der Bevölkerung herrscht ein zunehmender Mangel an Arbeitskräften.

Bis zum Beitritt des Landes zum Euro am 1.

Ansichten Lesen Bearbeiten Versionsgeschichte. Januar beginnende Ratspräsidentschaft schon ein halbes Jahr eher zu beginnen. Zum 1. Estonia (Estonian: Eesti ()), officially the Republic of Estonia (Estonian: Eesti Vabariik), is a country on the eastern coast of the Baltic Sea in Northern tntarchitectes.com is bordered to the north by the Gulf of Finland across from Finland, to the west by the Baltic Sea across from Sweden, to the south by Latvia, and to the east by Lake Peipus and tntarchitectes.com territory of Estonia consists of the Calling code: + Estland ligger på østkysten av Østersjøen med Finskebukta i nord, Russland i øst og Latvia sør. Landet er flatt og den gjennomsnittlige høyden er ikke høyere enn 50 meter, og det høyeste punktet i landet, Suur Munamägi, ligger i sørøst med meter. [trenger referanse] Grunnfjellet er dekket av et skikt kalkstein, sandstein og tntarchitectes.com i nord er preget av Flagg: Riksvåpen. Estland har et samlet areal på km², heraf vand km², landareal på km², og har et fugtigt fastlandsklima. Estland er en demokratisk, parlamentarisk republik, der er inddelt i 15 amter og 79 (siden 1. november ) kommuner, og dets hovedstad og største by er tntarchitectes.comndte regionale sprog: Võro, Setu.
Wikipedia Estland

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

3 Gedanken zu „Wikipedia Estland“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.